Kurzweil PC3LE6 | Rytmus KK
Kurzweil PC3LE6

Kurzweil PC3LE6

na objednávku 950€ naj. cena

 

 

 

 

Vlastnosti

Počet kláves: 61 s polovyváženou klaviatúrou
Rozmery: 105 x 37 x 13 cm
Hmotnosť: 14 kg

Modifikovaná verzia populárneho nástroja PC3.
Syntetizátor predstavuje komfortne vybavenú workstation s rozsiahlymi možnosťami modulácie v reálnom čase. Kvalita zvuku prekonáva K2600, V.A.S.T. generátor umožňuje využiť všetky najznámejšie typy syntézy (subtraktivní, aditívny, wavetable, FM) v ľubovoľnej kombinácii (program má k dispozícii až 32 zvukových vrstiev).
V pamäti je výber najlepších zvukov z produkcie Kurzweil. Načítanie programov vytvorených pre PC3.
Vynikajúci efektový procesor má 11 samostatných inzertových zberníc a jednu stereo aux cestu s výberom viac ako 500 efektových algoritmov.
Digitálne výstupy, USB (To Host i To Device)

Technická špecifikácia

Klávesnica: 61 polovyvážených klávesov (Fatar TP-8), rýchlostné a tlaková citlivosť.
Displej: 240 x 64 pixelov, LCD so zadným presvietením, regulácia jasu i kontrastu.
Polyfónia: 64 polyfonických hlasov s dynamickou alokáciou
Multitimbral: 16 partov (jeden na MIDI kanál)
Architektúra:
PC3LE7
KOMPLETNÝ SYSTÉM PC3:
Dynamic VAST: Excelentná úplne nový systém, užívateľsky programovateľné DSP algoritmy a routing. Vyšší DSP výkon ako v syntetizátoru K2600.
VA1 Inside: oscilátory a DSP procesory z Kurzweilova prototypu virtuálne analógového syntetizátoru VA1, umožňujúci autentickej analógové emulácie, ale tiež neuveriteľne komplexné nové zvuky.
Režim Cascade: užívateľ môže smerovať zvuk z určitej vrstvy do DSP akejkoľvek inej vrstvy v programe – možná hĺbka až 32 vrstiev!
Editačný softvér: Zatiaľ nie je
Továrenské presety: Viac ako 800 továrenských presetov, z ktorých mnohé užívajú 10-20 vrstiev, založených na samploch z PC2 Base Sound ROM, Orchestral, Classic Keys, General MIDI, String Section a viac než 70 KB3 programov.
Továrenské MIDI zostavy: 256 MIDI zostáv továrenských. až 2048 užívateľsky programovateľných, každá s 16 nezávislými zónami, efekty, nastaveniami arpeggiator a Riff generátora.
General MIDI: Standard
Užívateľská pamäť: 2048 miest pre užívateľské programy, MIDI zostavy a songy.
Sekvencer: 16 MIDI stôp; rozlíšenie 960 PPQ. Úpravy Songu zahŕňajú krokovú editáciu, kvantovaniu, swing, škálovanie kontrolérov a ďalšie funkcie. Medzi ďalšie funkcie patrí sledovanie kontrolérov a globálne určenie dĺžky songu.
Efekty: 10 insert efektov distribuovaných na 10 zberniciach, 1 auxiliary send; v ponuke je 500 vyhlásených efektov – reverby, delay, chorus, flanger, phaser, ekvalizéry, distorzie, Leslie simulácie, kompresory a ďalšie.
Kontroléry: Kolieska pre pitch bend a moduláciu, 5 tlačidiel, 7 prepínačov, 2 vstupy pre pedálový spínač, 1 vstup pre kontinuálne pedál, mono aftertouch, naviac ešte 8 podsvietených úhozových padov s Velocity citlivosťou. Hodnoty kontrolérov možné zaznamenať a uložiť s programom.
Arpeggiator: 16 plne vybavených nezávislých arpeggiator, rôzne režimy, voliteľné poradí not, velocity, dĺžka nôt, tempo, externá synchronizácia, presetové rytmy a hudobné frázy.
Riffs: 16 nezávislých Riff generátorov (v reálnom čase spúšťajú MIDI sekvencie, rytmy alebo kompletné viacstopové aranžmán)
Analógové výstupy: Dva 1/4 „symetrické TRS jacky (24-bit DAC).
Slúchadlá: Stereo 1/4 „jack na zadnom paneli.
Digitálne výstupy: 24-bit, stereo S / PDIF so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz (len interné clock).
MIDI: In, Out, Thru.
USB:
To Host: MIDI cez USB. Obojstranná výmena dát s počítačom, možnosť update operačného systému.
To Device: čítanie aj zápis bežné USB flash pamäte.

Aktualizácia OS ZDARMA: Upgrade obsahu Flash ROM prostredníctvom USB alebo USB Flash

ORIG.

 

PC3LE6 Features & Specs

All specifications subject to change without notice.

Keyboard: 61-note semi-weighted action with velocity and aftertouch sensitive keys. (Fatar TP8)
Display: 240 x 64 backlit LED w/ dedicated back panel contrast control
Polyphony: 64 Voice Polyphony, dynamically allocated, lightning fast performance
Multitimbral: 16 parts (one per MIDI channel)
Architecture: Full PC3 Synth Engine and V.A.S.T. Editing (new in O/S V2): 

Dynamic VAST: Powerful new synthesis engine, with user programmable DSP algs and routing. More DSP power than even our K Series instruments.

VA1 Inside: anti-aliasing, power-shaped oscillators and DSP processing from Kurzweil’s VA1 prototype synth, capable of delivering authentic analog emulations as well as incredibly complex new sounds.

Cascade Mode: lets the user route one layer through the DSP of any other layer within a program – up to 32 consecutive layers deep!

Desktop Editor: (New in O/S V2) – Mac and PC platforms (available for purchase from SoundTower)
Factory Presets: 1061; the majority of the PC3 sound set is included (download full „object list“ here).
Factory MIDI Setups: 256 factory programmed MIDI setups. – featuring up to 16 independent zones, effects, independent controller assignments, triggerable pattern-based „Riffs“ and arpeggiator settings.
File Compatibility: Loads from: 

-PC3K: most* objects except samples.

-PC3: most* objects.

-K2 Series: the majority of Setups, Programs, and Keymaps (no sample loading or compatibility file; see the V2 Addendum manual for details).

O/S V2 or later required.

*The LE has less FX resources so may not be able to load certain objects.

General MIDI: Standard
User Memory: 16,000 locations for user objects.
Sequencer: 16 tracks; 960 PPQ resolution. Song editing functions include both event and track-based tools like quantize, swing, remap, controller scaling and more. Controller chasing and quick „set song loop point“ functions are also included
Effects: 10 insert effects distributed over 10 busses, two auxiliary sends; featuring over 500 of our award winning preset FX chains – reverbs, delays, chorus, flange, phaser, EQs, distortions, rotary speaker simulators, compressors, and more (FX editing limited to chain selection and wet/dry mix).
Controllers: Pitch wheel, modulation wheel, 5 front panel knobs (15 virtual knobs with a 3-tiered shift button), 7 front panel switches (12 virtual switches with a 2-tiered shift button), 2 switch pedal inputs, 1 continuous control pedal input and mono pressure. Controller values can be „captured“ and stored as part of a program. In addition to all of these, the PC3LE also features 8 backlit velocity-sensitive drum pads that can be used to trigger sounds, sequences, chords and arpeggiations
Arpeggiator: 16 full-featured independent arpeggiators with multiple latch modes, selectable play order, velocity, duration, tempo, and sync functions as well as pre-recorded beats and musical phrases
Riffs: 16 simultaneous „Riff“ generators (used for triggering MIDI sequenced phrases, beats, or complete multi-track arrangements from notes on the keyboard and/or any on-board physical controller)
Analog Outputs: Two 1/4″ balanced TRS analog (24-bit DACs)
Headphones: 1 rear panel 1/4″ headphone output
Digital Outputs: 24-bit, stereo S/PDIF at 48K (internal clock)
MIDI: In, Out, Thru
USB Computer Port: MIDI over USB. Also allows the PC3LE to load/save data directly to and from a Mac/PC as well as perform OS updates.
USB Storage Port: Supports USB thumb-drives for loading/saving user data as well as performing OS updates.
FREE OS Updates: Flash ROM upgradeable via direct-USB or thumb-drive